Apskaita

 • Pirminių dokumentų apskaita ir registravimas
 • Pirkimų ir pardavimų faktūrų apskaita ir registravimas
 • Banko ir Kasos dokumentų apskaita ir registravimas
 • Avanso apyskaitų apskaita ir registravimas
 • Ilgalaikio turto apskaita
 • Suminė/vienetinė sandėlio apskaita
 • Darbo užmokesčio apskaita
 • Vietinių ir tarptautinių mokėjimo pavedimų paruošimas ir vykdymas
 • Ataskaitų VMI ir “Sodrai” ruošimas ir pristatymas
 • Pinigų srautų ataskaitos (faktinės ir prognozuojamos) paruošimas
 • Finansinių verslo prognozių paskaičiavimas